جزئیات پروژه

پلتفرم نامگذاری معابر

اطلاعات پروژه

این پلتفرم، یک سامانه اتوماسیون نامگذاری می باشد که از طریق آن کلیه شهروندان اعم از خانواده شهدا می توانند درخواست نامگذاری، تغییر نام یا اصلاح تابلو معبر مورد نظر خود را ارائه دهند. در این پلتفرم شهروندان میتوانند نام های پیشنهادی خود را ارائه داده تا در کمیسیون نامگذاری مطرح گردد.
  • دسته: اتوماسیون های سازمانی
  • اجرا: 1392
  • کشور: ایران